İnkılap Tarihi çalışma kitabı cevapları sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28

Posted on
 • 25 Kasım 2011 Cuma
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: , , , ,

 • İnkılap Tarihi çalışma kitabı cevapları sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28

  ÜNİTE 2: Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

  Sayfa 26 Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar?
  Ülke Adı Hangi Tarafta Yer Alıyor? Osmanlı Devleti’ne Göre Yönelik Politikası
  Rusya İtilaf Boğazlar’ı ele geçirerek sıcak denizlerle inmek, bir Slav imparatorluğu kurmak ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks Hristiyanları kışkırtmak.
  Amerika İtilaf Osmanlı  Devleti sayesinde dünyada söz sahibi olmak.
  Fransa İtilaf Osmanlı Devleti’nde hak iddaa etmeye çalışmak
  İngiltere İtilaf Orta Doğu’yu ele geçirip ham madde vs. gibi şeylerden yararlanmak
  İtalya İtilaf Osmanlı Devleti sayesinde sömürge yarışında yer almak
  Almanya İttifak Osmanlı’yı kullanarak zengin topraklara ulaşmak.
  Avusturya-Macaristan İttifak Avrupa’da bir hakimiyet kurmak
     Aşağıdaki çizelgeyi ders kitabınızın 30 ve 31. sayfalarından yararlanarak örnekteki gibi doldurunuz.

  Yukarıda oluşturdupumuz çizelgeden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. İttifak Devletleri hangileridir?
  Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgaristan ,Osmanlı
  2. İtilaf Devletleri hangileridir?
  İngiltere, Fransa, SSCB, Sırbistan, İtalya
  3. İttifak Devletleri ile İtilaf Devletlerinin planlarından ortka nokta/noktalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Dünyada söz sahibi olmak, ham maddeden yararlanmak, sömürgecilik yarışından yer almak, toprak ele geçirmek.

  Sayfa 27 Mustafa Kemal Paşa Ne Düşünüyor ?
     Aşağıdaki kaynaklardan Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin Birinici Dünya Savaşı’na girişiyle ilgili düşüncelerini okuyunuz. Ardından kaynakların altındaki soruları cevaplayınız.  “Biz hedefimizi belirlemede genel seferberlik ilan ettik, bu çok tehlikelidir. Çünkü başımıza bir tarafa mı, yoksa birçok tarafları mı vuracağız? Belli değildir...
     Ben Almanların bu savaşta galip geleceklerine kesinlikle emin değilim.
  (Salih Bozok-Cemil Bozok, Hep Atatürk’ün Yanında, s. 174.)


  “Türkiye, dünya savaşına girmeye mecburdu... Belki savaşa, giriş zamanı, belki kuvvetlerin kullanma tarzaları, sözün kısacası bir sürü ayrıntı eleştirilebilir. Fakat esasa diyecek yoktur.”
  (Yunus Nadi, Atatürk’ün Vasıfları, En Büyük Kaybımız, s. 226-227)


  1. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Paşa nerde bulunuyordu ve görevi nedir?
  Birinci Dünya Savaşı’nda 20 Ocak 1915'de Mustafa Kemal Bey 3.Kolordu emrinde Tekfurdağ'da kurulacak olan Yarbay olarak 19. Fırka Komutanlığına atandı.
  2. Mustafa Kemal Paşa’nın görüşlerini ders kitabınızın 32. sayfasında yer alan görüşlerle karşılaştınız.
  Atatürk’ün ileri görüşlüğü burdan da anlaşılıyor. Atatürk’e göre Almanya savaşı kazanamayacktı. Ve öyle oldu.
  3. Birinci Dünya Savaşı’nın İltilaf Devletlerinin galibiyeti ile sonuçlandığını dikkaete aldığınızda Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini nasıl değerlendirirsiniz?
  Atatürk sonuçları ileri görüşlülüğüyle biliyordu. Ama sesini duyuramamıştı. Aslında Osmanlı savaşı kazansa bile bu tarihlerde çoktan yıkılmış olacaktı. Çünkü yine isyanlar olacaktı.
  4. Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini onun hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirirsiniz?
  İleri görüşlülüğü, askeri liderliği ve tecrübesi.

  Sayfa 28 Cepheden Haber Var!
     Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşan bir Türk askerisiniz. Cepheden ailenize bir mektup yazacaksınız. Mektubunuzu aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurarak yazınız.
  Hangi cephede bulunduğunuz
  Mektubu yazdığınız tarih
  Mektubu kime gönderdiğiniz
  Cepheye nasıl ulaştığınız (günün ulaşım koşullarını dikkate alarak)
  Cephenizin genel durumu
  Savaşın gidişatı ile ilgili öngörüleriniz

                                                                                             
      Sevgili Ailem                                                                   30 Nisan 1915                  
    “Şuanda Conkbayırı’ndayım. Sağlığım iyi. Mustafa Kemal Bey’le Trablusgarp’dan İstanbul’a geldik. Balkan Savaşları başlayıncada Çanakkale Cephesi’ne koştuk. Cephede durumumuz iyi ama düşmanla burun burunayız. Savaşın gidişatı kötü. Allah Türk’ü korusun yüceltsin. Allah’a ematet olun”
  Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir
  Kaynak : aygunhoca.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun